SZKOLENIA

WYKORZYSTANIE ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZY TWORZENIU KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH

30-godzinne szkolenie florystyczne dla osób dorosłych chcących podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności w zawodzie florysta. Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę propagowania
i wdrażania w codziennej pracy zasad zrównoważonego rozwoju.

Dzięki szkoleniu zyskasz narzędzia i wiedzę, jak wykonywać pracę florysty
z zachowaniem proekologicznej postawy na każdym jej etapie. Uwrażliwisz się na zagrożenia, jakie niosą za sobą nieodpowiedzialne działania, oraz otrzymasz sprawdzone rozwiązania. Dzięki rozbudowanej części warsztatowej szkolenia, przećwiczysz poznane techniki florystyczne, zapoznasz się z praktycznymi aspektami przyjaznych naturze materiałów technicznych i będziesz w stanie zastosować je w codziennej pracy
w kwiaciarni.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Branżowego Certyfikatu Umiejętności.

Data: 26-28.07.2024 r. (II edycja / II nabór)
Koszt: Bezpłatne

TECHNIKI PLASTYCZNE WE FLORYSTYCE I ZASADY OCENIANIA KOMPOZYCJI KWIATOWYCH

15-godzinne szkolenie florystyczne dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodzie florysta.

Jest to szkolenie zaznajamiające nauczycieli z bieżącymi trendami dekoratorskimi we florystyce oraz poszerzające ich umiejętności wykorzystania nietypowych technik plastycznych do tworzenia kreatywnych aranżacji z kwiatów. Uzupełnieniem części praktycznej szkolenia jest blok poświęcony omówieniu i przećwiczeniu różnych systemów oceny prac florystycznych stosowanych w międzynarodowej florystyce.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia branżowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe)

Data: 25-26.07.2024 r. (II edycja / II nabór)
Koszt: Bezpłatne

WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH Z ROŚLIN EGZOTYCZNYCH

15-godzinne szkolenie florystyczne przeznaczone dla uczniów szkół policealnych w zawodzie florysta oraz uczniów w zawodach pokrewnych do zawodu Florysta w wieku 14 – 24 lata.

Szkolenie skoncentrowane jest na zagadnieniu pracy z roślinami egzotycznymi i stanowi uzupełnienie kształcenia formalnego. Jest to szkolenie oswajające z pracą na ekskluzywnym materiale roślinnym, który wymaga specjalistycznej wiedzy florystycznej oraz odpowiedniego podejścia sprzedażowego.

W trakcie szkolenia bliżej zapoznasz się z egzotycznymi roślinami i kwiatami ciętymi wykorzystywanymi w kompozycjach florystycznych, z ich cechami, warunkami uprawy oraz pielęgnacji. Poznasz techniki mocowań egzotycznego materiału roślinnego w kwiatowych aranżacjach. W części praktycznej szkolenia wykonasz aranżacje z użyciem kwiatów egzotycznych z zastosowaniem poznanych technik, w różnych stylach florystycznych.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Branżowego Certyfikatu Umiejętności.

Data: 21-22.09.2024 r. (I edycja / I nabór)
Koszt: Bezpłatne

Skip to content