BCU? CO TO TAKIEGO?

Branżowe Centra Umiejętności to nowoczesne obiekty szkoleniowe stanowiące uzupełnienie oferty kształcenia w poszczególnych branżach. Poprzez zaangażowanie we wspólnym przedsięwzięciu ośrodków biznesowych, edukacyjnych i społecznych BCU pełnić ma funkcje edukacyjno-szkoleniowe, integrująco-wspierające, innowacyjno-rozwojowe oraz doradczo-promocyjne.

Projekt zakłada stworzenie lub zacieśnienie współpracy pomiędzy innowacyjnym biznesem, a edukacją branżową na wszystkich jej poziomach. BCU nie ma za zadanie zastąpienia już istniejących ośrodków edukacyjnych, lecz wypełni lukę pomiędzy poszczególnymi etapami edukacji branżowej oferując kolejne poziomy na drodze rozwoju zawodowego i propagując ideę pogłębiania wiedzy zawodowej przez całe życie.

Powstają jako odpowiedź na konieczność przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych poprzez stworzenie oferty szeroko rozumianego wsparcia dla edukacji branżowej.

Nowatorski projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki zakłada uzupełnienie systemu kształcenia kadr w 120 dziedzinach gospodarki o kolejne poziomy, co ma zwiększyć konkurencyjność na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy oraz odporność na zachodzące w nim zmiany.

FLORYSTYKA, A BCU

Florystyka jako młoda, acz prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki znalazła się wśród 120 branż, które zostały objęte programem wsparcia edukacyjnego w ramach BCU.

W wyniku wygranego konkursu “Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. zostało beneficjentem ministerialnego projektu w dziedzinie florystyka, tym samym zobowiązało się do stworzenia jedynego takiego ośrodka w Polsce.

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie FLORYSTYKA to zaawansowana technologicznie placówka edukacyjna umożliwiająca zarówno kształcenie przyszłych florystów, uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w branży florystycznej oraz rozwój zawodowy nauczycieli florystyki.

fot. Marcin Chruściel

KTO ZA TYM STOI?

Duże projekty wymagają silnych partnerów. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU jest inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jednostką wspierającą projekt jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Beneficjentem projektu w dziedzinie Florystyka jest Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. z o.o. 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Florystów Polskich, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Urząd Gminy Gorzyce, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, Szkoła Policealna Międzynarodowego Instytutu Florystycznego. 

Organem nadzorującym projekt jest Rada BCU, w której skład wchodzą:

1. Tomasz Max Kuczyński – Przewodniczący Rady
2. Zenon Rek – Członek Rady
3. Marta Kondzielnik – Członek Rady
4. Katarzyna Zöllner – Solowska – Członek Rady
5. Anna Słotwińska-Plewka – Członek Rady
6. Bożena Amalio-Nowak – Członek Rady
7. Krzysztof Dybiec – Członek Rady
8. Zygmunt Sieradzan – Członek Rady
9. Beata Wojciechowska – Członek Rady

KTO SKORZYSTA?

W pierwszym etapie projektu BCU (w latach 2024-2025) ze szkoleń oferowanych przez centrum skorzystają uczniowie i studenci w wieku od 14 – 24 lat, osoby dorosłe pragnące uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności florystyczne oraz nauczyciele florystyki, zainteresowani aktualizacją i poszerzaniem swej wiedzy. 

W kolejnych latach Branżowe Centrum Umiejętności będzie działało z korzyścią dla całej branży florystycznej poszerzając swą ofertę o usługi skierowane do przedstawicieli branży florystycznej chcących uzupełnić wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz uczniów szkół na różnych szczeblach edukacji.

fot. Marcin Chruściel

BCU, MIEJSCE STWORZONE Z MYŚLĄ O PRACY Z KWIATAMI

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie FLORYSTYKA to zaawansowana technologicznie placówka edukacyjna. Nowoczesny budynek BCU został zaprojektowany z myślą o specyfice pracy z kwiatami. Kursanci mają do dyspozycji kompleksowo wyposażone sale do zajęć teoretycznych i praktycznych, powierzchnię wystawienniczą na potrzeby wystaw i pokazów florystycznych, szklarnię oraz palmiarnię, które wzbogacą zajęcia edukacyjne. W sumie ponad 1500 m2 powierzchni.

BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI
W OBIEKTYWIE

Skip to content